Caput Mundi

 
 

Caput Mundi : et IFIKK internasjonaliseringsprosjekt

Integrering av kunsthistorisk undervisning, forskning, publisering og formidling i Roma/Italia: 2009-2013

Professor Einar Petterson, UiO, prosjektleder



Begrunnelse for prosjektet


IFIKK er det instituttet ved HF som tilbyr flest kurs for studenter i utlandet. Avdeling for kunsthistories emneportefølje består av 7 intensive 8-10 dagers kurs som arrangeres uregelmessig i Hellas, Istanbul, Paris, New York, Venezia, Vicenza og på  Sicilia,  (ekskursjonsemner) samt 8 intensive kurs, hver på 2-4 uker, som arrangeres hvert år ved det norske instituttet i Roma.   Samlet sett gir disse kursene studenter fra forskjellige programmer rike muligheter til å studere sentrale monumenter i europeisk/amerikansk kunsthistorie fra antikken til idag. Studentevalueringene er positive, og kursene utgjør et viktig bidrag til internasjonalisering ved HF – både for studentene og for lærerne. 


Imidlertid utnytter verken IFIKK eller lærerne som har ansvar for disse kursene i tilstrekkelig grad de mange muligheter som vår utenlandsundervisning gir for integrering av undervisning, forskning, publisering og formidling. En bedre utnyttelse av dette potensialet vil ytterligere kunne forbedre vår undervisning (særlig på høyere nivå), og gi lærerne, dr. grads studenter og post.doc studenter økte muligheter til kontakt med fremragende internasjonale forskningsmiljøer, tilgang til internasjonale publiseringskanaler og uendelig rike formidlingsmuligheter. 


For å kunne utnytte det forsknings-, publiserings- og formidlingspotensiale som vår utenlandske undervisning innebærer, bør man foreta tre strategiske grep:


1) arrangering av regelmessige internasjonale symposier i utlandet der vi underviser


2) skape en digital publiseringskanal hvor bl.a.  symposium og seminarbidrag kan publiseres og distribueres raskt og billig på nettet


3) utvikle rutiner for formidling av forskning ved hjelp av enkel og billig ny teknologi (podcast)


Av alle de stedene vi underviser byr Roma på de beste forutsetninger for å få dette til.


1) Roma er den vestlige verdens rikeste kunst- og kulturby, med tilsvarende rike og varierte undervisnings- forsknings- og formidlingsmuligheter.


2) Det finnes ca. 20 utenlandske institutter eller akademier i Roma, og ca. 30 utenlandske og italienske universiteter i byen, med professorer, forskere, dr. grads og post.doc studenter som kan integreres i våre symposier.


3) Vi har ikke bare tilgang til det norske instituttets lokaler og bibliotek, men også tilgang til mange andre lokaler og biblioteker i byen.   Samlet sett tilbyr bibliotekene i Roma enestående forskningsmuligheter. Lokalene kan brukes til symposier holdt i samarbeid med andre universiteter og institutter.


Studenter på alle nivåer bør få lov til å oppleve forskningsseminarer og symposier.  Studenter som tidlig og regelmessig opplever mer erfarne forskere som legger frem og diskuterer sin forskning med hverandre utvikler seg faglig og blir i stand til bedre forskere selv.  Naturligvis er vår undervisning i Roma forskningsbasert.  Men vi er få, og vi kan ikke tilby så mange perspektiver og fordypnings- og refleksjonsmuligheter som symposier med 10-15 forskere.  Ved å velge brede symposiumtemaer som skaper en tverrfaglig ramme for foredrag med forbindelse til kunsthistorisk forskning, og ved å bruke forskjellige foredragsholdere hver gang, får flere tilgang til nye perspektiver, teorier, metoder og innsikter som kan inspirere deres egen forskning. 


Vi tar sikte på å arrangere årlige tverrfaglige internasjonale symposier slik at forskningssymposier blir rutinemessig integrert med undervisning til glede for IFIKKs lærere og studenter og for de mange utenlandske forskere som bor og arbeider i Roma.


Populariteten til IFIKKs Roma-undervisning og de mange begeistrede Italia-studenter som vi regelmessig får kontakt med har overbevist meg om at det finnes et betydelig potensiale for formidling av vår forskning både i Norge og i utlandet.  Det vi trenger er en formidlingskanal som er billig, enkel og med stort distribusjonspotensiale.  


Derfor ønsker jeg via prosjektet å utvikle rutiner for formidling av vår forskning ved hjelp av podcast på norsk og engelsk.  Ved hjelp av slike podcast tror jeg at vi vil kunne nå i hvert fall alle våre nåværende og tidligere studenter, mange nordmenn som er interessert i Italia og italiensk kunst og etterhvert – hvis vi utvikler våre engelske formidlingsferdigheter i dette medium – også  mange i utlandet. 


Jeg håper at et systematisk forsøk på å integrere undervising i utlandet med forskningsprosjekter, forskningssymposier, digitale publiseringsmuligheter og podcastformidling vil kunne føre til en økning av internasjonal forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet fra IFIKK-lærere, forskere, stipendiater og post.doc studenter og også føre til forbedring av et allerede meget bra undervisningsopplegg i Roma som i lang tid har bidratt vesentlig til internasjonalisering ved HF.


Einar Petterson, UiO, prosjektleder

 

Prosjektets begrunnelse