Caput Mundi

 
 

Caput Mundi prosjektplaner for 2010Undervisningstiltak 2010


Vår 2010

KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier EP

KUN2012/4012 - Renessansens monumentalmaleri i Roma og Firenze LHM

KUN2031/4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste EP


Høst 2010

KUN2009/4009  Fremveksten av den kristne ikonografi EP

KUN2011/4011 - Italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen EP

KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier EP

KUN2040/4040 - Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet ØSB

KUN2122/4122 - Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst LHMPubliseringstiltak 2010


Publisering av Exempla Moralia symposium papers


Publisering av New Perspectives on Baroque Art and Culture symposium papers


Utvikling av nettbasert publiseringskanal på prosjektets hjemmesideForskningstiltak 2010


Symposium:  Utopia, DNIR, 6.-7. mai 2010Formidlingstiltak 2010


Produksjon av podcast av symposiet ”Utopia” (foredragene)


Radio og TV programmer om kunstverk og musikk  i Milano, Bergamo og Venezia i samarbeid med NRK


Produksjon av studio-kvalitets engelske podcast av enkelte undervisningsrelevante temaer som blir publisert på CaputMundi website og på iTunes.  Produksjon av orienteringspodcast om våre Roma kurs som bør også legges ut på IFIKKs websider slik at studentene får bedre informasjon om kursene.


Einar Petterson, UiO, prosjektleder

Prosjektplaner 2010