Caput Mundi

 
 

Undervisningstiltak i utlandet 2011: 


Vår 2011

KUN2092/4092 New York. Art in the Modern World

KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier, DNIR, Roma


Høst 2011

KUN2009/4009  Fremveksten av den kristne ikonografi, DNIR, Roma

KUN2095/4095 Hellas. Den greske tradisjonen, DNIA, Athen

KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier, DNIA, Athen

Etterutdanningskurs: Klassisk og Bysantinsk Kunst, DNIA, Athen


Undervisningskostnadene er en del av IFIKKs ordinære budsjett.  Lærernes reisekostnader er tidligere blitt dekket av de genererte studiepoeng.Publiseringstiltak 2011:


1) Publisering av Exempla Moralia symposium papers:

Papirbasert publisering er avhengig av økonomisk støtte.


2) Publisering av New Perspectives on Baroque Art and Culture symposium papers:

Papirbasert publisering er avhengig av økonomisk støtte.


3) Publisering av Utopia symposium papers:

Papirbasert publisering er avhengig av økonomisk støtte.


Evnen til å fortsette å lage hyppige og gode tverrfaglige internasjonale symposier i Roma vil selvfølgelig svekkes hvis vi aldri greier å publisere artiklene pga. manglende støtte.   Dette er en av de viktigste årsaker til at vi forsøker å utvikle effektive og etter hvert anerkjente digitale publiseringskanaler for Italia-basert forskning.4) Utvikling av nettbasert publiseringskanal på prosjektets hjemmeside:

Utvikling av prosjektets websider (editorial board, pre- og post-peer reviews osv.) 

I 2009, publiserte vi enhanced podcasts av foredragene til "New Perspectives on Baroque Art and Culture" på nettet og iTunes.   I 2010 ble mine websider brukt til å organisere ”Utopia” symposium og til publisering av video podcast av foredragene.  I 2011 bør websidene få en mer profesjonell utforming og funksjonalitet.  Dette vil kreve profesjonelle webside programmerere, i likhet med det flere IFIKK-prosjekter har gjort.


http://www.einarpetterson.org/Home/Einar_Petterson.html


I 2011 vil jeg flytte alt dette over til www.caputmundi.no og videreutvikle websiten. I 2011 ønsker jeg å ta Adobe Creative Suite (CS3) og muligens verdens standard program Wordpress i bruk slik at Caput Mundi website etter hvert kan bli et egnet publiserings- og formidlingsinstrument internasjonalt.   Man vil etter hvert kunne lage lenker fra UiOs sider til Caput Mundi prosjekt website.  Dette vil jeg ikke gjøre før websiten blir bra nok.  Foreløpig er den brukt mest av våre studenter og symposium-foredragsholdere og deltagere.Forskningstiltak 2011:

1) Symposium:  Dystopia  [DNIR, 30. mai-1.juni 2011]


Vi regner med ca. 30 foredragsholdere og ca. 50 tilhørere.   Fristen for innlevering av ferdig redigerte papers 1. oktober 2011.  Utvalg og redigering av de artiklene som ønskes publisert vil skje i 2011 og 2012.


Call-for-papers finner man på følgende webside:


http://www.einarpetterson.org/Dystopia/Podcast/Podcast.htmlFormidlingstiltak 2011:


1) Produksjon av podcast av all undervisning i New York, Italia og Hellas.  Publiseres på nettet og/eller Fronter fortløpende som tidligere.


2) Produksjon av video-podcast av symposiet ”Dystopia” (foredragene).  Publiseres på nettsidene og iTunes 2-6 uker etter avsluttet symposium som tidligere.


Produksjon av orienteringspodcast om våre Roma kurs som bør også legges ut på IFIKKs websider slik at studentene får bedre informasjon om kursene.  Publiseres på prosjektets nettsider og på Fronter umiddelbart etter møtene som tidligere.


Dokumentarfilm om Hendrik Christian Andersen i samarbeid med Flimmer Film AS.  Filmen blir vist på NRK høsten 2011 eller våren 2012.


5) Radioprogram laget i Bergamo (NRK P2) og TV program laget i Venezia planlegges sendt i 2011.


 

Prosjektplaner 2011