Caput Mundi

 
 

Caput Mundi 2009:  Rapport 20091) Undervisning


I VS 2009, ble følgende kurs arrangert ved DNIR:

1) KUN2035/4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier

2) KUN2031/4031 Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste


I HS 2009, ble følgende kurs arrangert ved DNIR:

3) KUN2009/4009 Fremveksten av den kristne ikonografi

4) KUN2011/4011 Italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen

5) KUN2035/4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier


Deltagere av kursene 1 & 2 deltok aktivt i symposiet New Perspectives on Baroque Art and Culture, DNIR, 5-6. juni 2009.2) Forskning og publisering


Alle papers for symposium “Exempla Moralia”, DNIR, 14-15. okt. 2008 er nå levert og blir redigert for publisering.   Tre forlag er kontaktet vedr. publisering i bokform.


Symposium-foredrag for New Perspectives on Baroque Art and Culture, 5-6. juni 009 ble publisert på nettet allerede en uke etter avsluttet symposium, og ble publisert på iTunes fire uker etter symposiet.   Tre forlag er kontaktet vedr. publisering i bokform. Symposium-artikler blir levert i januar/februar 2010 for redigering.


Undertegnede har i 2009 undersøkt muligheter for etablering av en digital publiseringskanal for alle symposiene.  Domenet  www.caputmundi.no er anskaffet til dette formålet.  I 2010 håper prosjektet å komme videre med utarbeidelse av en egnet publiseringskanal med internasjonal ”editorial board” og pre- og post ”peer review” ordning.


16-21. mars 2009 fortsatte undertegnede å forske i Hendrik Christian Andersens upubliserte arkiv i Library of Congress, Washington, DC med sikte på å skrive foredrag (evt. også bok) om HC Andersen for symposiet Utopia, DNIR, 6-7. mai 2010.  Jeg håper å fullføre forskningen på Library of Congress 8-12. mars i år.


”Utopia” symposium, DNIR, 6-7. mai 2010 er under planlegging.  En ”call for papers” ble publisert i diverse vitenskapelige fora på nettet.  Fristen for innlevering av foredragsforslag er 15.des. 2009. Vi har allerede mottatt mange gode forslag fra Europa og USA.  Det kan virke som om symposiet har vekket stor interesse.3) Formidling


I 2009 laget jeg ca. 200 podcast av all min undervisning ved DNIR i 2009, samt New Perspectives on Baroque art and culture symposium. Av tekniske og praktiske grunner ble podcastene publisert på www.einarpetterson.org .  Podcastene vil bli flyttet over til www.caputmundi.no i 2010.


Studentene brukte undervisningspodcastene som ressurs for skriving av deres semesteroppgaver.  Jeg har mottatt flere positive tilbakemeldinger om de iTunes- publiserte symposium podcast fra Europa, Storbritannia, USA og Australia.


Lydkvalitet og strukturering av on-site undervisningspodcastene på norsk er tilstrekkelig, men ikke egnet for internasjonal formidling.  I 2010 planlegger jeg å lage engelske podcast i enkle studio omgivelser (bedre lydkvalitet) om noen sentrale monumenter som inngår i undervisningen. som ønskes publisert på iTunes i en Caput Mundi-podcast serie.


I 2009 inngikk jeg samarbeid med NRK om flere radio- og TV-programmer om italiensk kunst og musikk.   I oktober 2009 arrangerte jeg opptaksavtaler i Milano (radio), Bergamo (radio) og Venezia (TV).  Opptakene blir gjort i Italia 21-28. mars 2010.  NRK betaler alle kostnadene.    Jeg håper at disse erfaringene vil bidra til å gjøre mine Caput Mundi-podcast om italiensk kunst i 2010 bedre, og muligens bidra litt til markedsføring av våre IFIKK-kurs i Italia blant studenter ved HF.4) Etablering av godt administrativt samarbeid mellom Caput Mundi, IFIKK, andre HF-institutter og DNIR


Markedsføringen av våre DNIR-kurs har vært utilstrekkelig i 2008 og 2009.  Kursene har ikke vært annonsert på egen webside siden 2007.   Orienteringsmøter om kursene er enten ikke blitt holdt i Oslo (vår 2009) eller organisert på tidspunkter da våre kunsthistoriestudenter måtte delta i det kunsthistoriske programmøte (høst 2009).  Dette har ført til en nedgang i antall kunsthistoriestudenter som tar våre kurs i Roma (særlig HS 2009).   I 2009 var det imidlertid flere studenter fra andre programmer (italiensk språk og litteratur,  det estetiske programmet,  kulturstudier) som deltok.  Jeg har intervjuet alle studentene som jeg underviste ved DNIR i 2009 – både ved kursstart og ved kursslutt, og laget podcast av disse intervjuer.   I 2009 påmeldte det seg studenter fra NTNU, Universitetet i Bergen og t.o.m. New York (enkeltemne studenter) på våre kurs.  ca. 70-80% av deltagende studenter har hørt om våre kurs på grunn av ”word of mouth” informasjon.  Kun 20-30% har valgt våre kurs pga. informasjon de har fått på orienteringsmøter eller på IFIKKs, det kunsthistorieprogrammets eller DNIRs websider.  


Derfor akter jeg å fortsette å utarbeide alternative former for informasjon om våre kurs, symposier og formidlingstiltak (podcast) samtidig som jeg forsøker å etablere bedre rutiner for markedsføring og påmeldingshjelp i samarbeid med IFIKKs studieadministrasjon og DNIR.   I 2010 kommer jeg til å lage orienteringspodcast om alle mine kurs og publisere disse på caputmundi website , evt. også på studentweb (hvis det lar seg gjøre). Konklusjon


2009 har vært et meget aktivt og produktivt år for Caput Mundi-prosjektet som har oppnådd betydelige fremskritt i forhold til alle hoved- og delmål. Det som foreløpig er den største utfordringen er digital publisering av symposium artiklene. Det er meget vanskelig å få finansiert publisering av vitenskapelige antologier i bokform.  Det finnes ingen egnede publiseringskanaler for forskning om italiensk kunst i Norge.  ACTA, som hadde kanskje vært den eneste egnede mulighet for internasjonal publisering av prosjektets forskningsresultater, er av mange grunner (økonomiske,  distribusjonsmessige og fagpolitiske) ikke et realistisk alternativ.  Hadde man fått til en effektiv og anerkjent digitalpubliseringskanal med pre- og post ”peer reviews” og et godt, internasjonalt ”editorial board” ville også dette hovedmål i prosjektet bli lettere å oppnå.   Dette er et hovedmål for 2010.Einar Petterson, UiO, prosjektleder

 

Prosjektrapport 2009