Caput Mundi

 
 

Caput Mundi Prosjektet:  Rapport 20101) Undervisning


I VS 2010 ble følgende kurs i utlandet arrangert:

1) KUN2092/4092  New York.  Art in the Modern World 

2) KUN2035/4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier

3) KUN2031/4031 Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste


I HS 2010 ble følgende kurs i utlandet arrangert:

4) KUN2009/4009 Fremveksten av den kristne ikonografi

5) KUN2011/4011 Italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen

6) KUN2035/4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier

7)  Klassisk og Bysantinsk Kunst, ved DNIA, Athen


Kursene 2-6 ble arrangert i Italia.

Deltagere av kursene 2 & 3 deltok aktivt i symposiet Utopia, DNIR, 6-8. mai 2010.2) Forskning og publisering


Alle papers for symposiet “Utopia”, DNIR, 5-6. mai 2010 er nå levert og blir redigert for publisering. Cambridge Scholars Publishing oppdaget symposiet via de publiserte podcast, kontaktet oss og ønsker å publisere symposiet.  


Dystopia” symposium, DNIR, 30. mai - 1. juni 2011 er under planlegging.  En ”call for papers” ble publisert i diverse vitenskapelige fora på nettet.  Fristen for innlevering av foredragsforslag er 15.des. 2009.3) Formidling


I 2010 laget jeg podcast av all min undervisning i New York og ved DNIR i 2010, samt videopodcast av Utopia symposium. (ca. 150 podcast)


Studentene brukte undervisningspodcastene som ressurs for skriving av sine semesteroppgaver og mener at podcastene er et viktig undervisningsressurs.


Jeg har mottatt flere positive tilbakemeldinger om publiserte symposium podcast fra Europa, Storbritannia, USA og Australia.  Jeg ble kontaktet av Flimmer Film, Bergen som hørte på mitt foredrag om "Hendrik Christian Andersen".  De lager en dokumentarfilm om Hendrik C Andersen og har bedt meg om å samarbeide.  Det planlegges opptak i USA våren 2011.  Dokumentarfilmen er en av en serie på 6 dokumentarfilmer som selskapet lager for NRK.


I 2010 arbeidet jeg med forbedring av lydkvalitet på podcastene og begynte å lage videopodcast.  


Jeg deltok i to radioprogrammer og 1 TV-program som NRK tok opp i Italia i mars 2010.


Det første radioprogram (Mantova) ble sendt 21.11.2010. 

( http://www.nrk.no/programmer/sider/musikkantikk/  )  Det andre radioprogrammet (fra Bergamo) og TV programmet blir sendt i 2011.
4) Etablering av godt administrativt samarbeid mellom Caput Mundi, IFIKK, andre HF-institutter og DNIR


Markedsføringen av våre DNIR-kurs har forbedret seg betraktelig i 2010.  Jeg laget podcast av orienteringsmøter om kursene.  Studentene setter pris på dette.Konklusjon


2010 har vært et meget aktivt og produktivt år for Caput Mundi-prosjektet, som har oppnådd betydelige fremskritt i forhold til alle hoved- og delmål som ble nevnt i Caput Mundi-prosjektets søknad for 2010.   Det som foreløpig er den største utfordringen er digital publisering av symposium-artiklene på nettet.  Det er meget vanskelig å få finansiert publisering av vitenskapelige antologier i bokform.  Det finnes ingen egnede ”publiseringskanaler” for forskning om italiensk kunst i Norge.  ACTA, som antagelig hadde vært den eneste egnede mulighet for internasjonal publisering av prosjektets forskningsresultater,  er av mange grunner (økonomiske,  distribusjonsmessige og fagpolitiske) ikke et realistisk alternativ.  Hadde man fått til en effektiv og anerkjent digital publiseringskanal med pre- og post ”peer reviews” og et godt, internasjonalt ”editorial board” ville også dette hovedmål i prosjektet bli lettere å oppnå.   Dette er igjen et hovedmål for 2011.


 

Prosjektrapport 2010